Oczyszczacze powietrza – od Marszałka Województwa Małopolskiego.

Oczyszczacz powietrza – 2 sztuki, po jednym dla każdej placówki, został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

W naszych placówkach dzieci i nauczyciele byli autorami i wykonawcami uroczystej akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza.
Podczas tej akcji przeczytano listu od Marszałka Województwa Małopolskiego,

List Marszałka Województwa Małopolskiego,

Dziękujemy

Zobacz więcej

RODO – obowiązek informacyjny

RODO – obowiązek informacyjny

Zobacz więcej

Patronat Polskiego Stowarzyszenia Montessori

Polskie Stowarzyszenie Montessori przyznało PATRONAT MERYTORYCZNY dla oddziału naszego przedszkola przy ulicy Krowoderskich Zuchów 16.

Zobacz więcej

Małopolski Kurator Oświaty przyznał naszemu przedszkolu Certyfikat przynależności do SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Nasze kilkuletnie działania w zakresie promocji zdrowia, zostały uwieńczone przyznaniem Certyfikatu wydanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat z zakładce „Promocja zdrowia”.

Zobacz więcej

Miejsce dla dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Oferujemy w oddziale przy ul. Krowoderskich Zuchów 16 jedno miejsce dla dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (konieczne orzeczenie o kształceniu specjalnym).
Czesne wynosi od 1 zł do 360 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Zobacz więcej