Małopolski Kurator Oświaty przyznał naszemu przedszkolu Certyfikat przynależności do SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Nasze kilkuletnie działania w zakresie promocji zdrowia, zostały uwieńczone przyznaniem Certyfikatu wydanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat z zakładce „Promocja zdrowia”.