Program nauczania

W ramach czesnego gwarantujemy:  Oferujemy również:
 • – zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową MEN,
 • -zajęcia z j. angielskiego,
 • – zajęcia biblijne (czytanie opowieści ze Starego i Nowego Testamentu),
 • – gimnastykę kompensacyjno – korekcyjną,
 • – rytmikę,
 • – bajkoterapię,
 • – aktywności twórcze z materiałem rozwojowym Montessori,
 • – zajęcia plastyczne,
 • – bezpłatną diagnozę logopedyczną (dla dzieci, które ukończyły 3 lata),
 • – bezpłatną diagnozę wad postawy.
 • – zajęcia taneczne,
 • – warsztaty kulinarne,
 • – przegląd stomatologiczny w prywatnym gabinecie,
 • – teatrzyki,
 • – regularne wyjścia do groty solnej,
 • – dogoterapię,
 • – terapię logopedyczną,
 • -wycieczki.