Oczyszczacze powietrza – od Marszałka Województwa Małopolskiego dla przedszkola Arka Noego.

Oczyszczacze powietrza – od Marszałka Województwa Małopolskiego dla przedszkola Arka Noego.

Oczyszczacz powietrza – 2 sztuki, po jednym dla każdej placówki, został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

W naszych placówkach dzieci i nauczyciele byli autorami i wykonawcami uroczystej akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza.
Podczas tej akcji przeczytano listu od Marszałka Województwa Małopolskiego,

List Marszałka Województwa Małopolskiego,

Dziękujemy