Montessori


METODA MARII MONTESSORI
W naszym przedszkolu realizujemy założenia metody M. Montessori. Nauczyciele posiadają odpowiednie dyplomy i certyfikaty uprawniające do pracy w zakresie pedagogiki Montessori.

niepubliczne przedszkole mnontassori arka noego w krakowie

Kim była Maria Montessori?

Na czym polega metoda M. Montessori?
Maria Montessori (1870 – 1952), Włoszka, lekarz i pedagog , była twórczynią Pedagogiki Montessori i Case dei Bambini (Domów Dziecięcych) powstałych na początku XX wieku we Włoszech. Obecne są one na całym świecie, także coraz liczniej w Polsce, jako montessoriańskie przedszkola i szkoły. Istotą wychowania wg. Montessori jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od  dorosłychodpowiedzialności za siebie i świat. Jest to metoda wychowania, w której pozostawia się dziecku pełną swobodę w rozwoju aktywności poznawczej, zaś rolą nauczyciela jest stwarzanie warunków umożliwiających i stymulujących rozwój w myśl motta „Pozwól mi to zrobić samodzielnie”. Służyć ma temu odpowiednio przygotowane otoczenie, w tym pomoce rozwojowe. Dzieciństwo we wczesnym okresie posiada szczególną, odmienną od dorosłego formę psychiczną, którą Montessori nazwała absorbującym umysłem, chłonie on ogromną ilość wrażeń nieświadomie.

Przedszkole Montessori Arka Noego w Krakowie

W kolejnych etapach rozwoju pojawiają się tzw. sensytywne fazy (okresy wrażliwości).

Na podstawie własnych wieloletnich obserwacji Maria Montessori wyróżniła między innymi następujące fazy:

 • w wieku 1,5-3 lat – zainteresowanie mową, słownictwem, budową ciała,

 • w wieku od 1,5 do 4 lat – ćwiczenia mięśni i koordynacja ruchowa,

 • w wieku od 2 do 4 lat – gorliwe zainteresowanie porządkiem (stałym miejscem rzeczy w przestrzeni, rytmem powtarzania),

 • w wieku od 2,5 lat do 6 lat – zainteresowanie subtelnym odczuwaniem przez zmysły,

 • w wieku od 2,5 lat do 5 lat – zainteresowanie społecznym wymiarem życia,

 • w wieku od 4,5 do 5,5 lat – czytanie,

 • w wieku od 6 do 8 lat – poczucie sprawiedliwości.

  Przedszkole Montessori Arka Noego w Krakowie

 • W przedszkolach, które stosują tę metodę wychowania, grupa przedszkolna jest zróżnicowana wiekowo. W obrębie jednej grupy łączy się trzy roczniki dzieci. Takie właśnie grupy, tworzy się je na wzór rodziny, rodzeństwa, gdzie młodsi uczą się od starszych, starsi pomagają młodszym. Dziecko poznaje rzeczywistość rozpoczynając od konkretów, a następnie przechodzi do abstrakcji. Do tego właśnie służą pomoce rozwojowe, bardzo charakterystyczne, najczęściej wykonane z naturalnych materiałów. Podczas zajęć dorośli respektują apel dziecka „daj mi czas”. Każde z nich we właściwym sobie tylko tempie osiąga kolejne etapy rozwoju, wybierając z półki odpowiednie pomoce.

Wskazówki dla Rodziców ( M. Montessori):

 • mleko i miłość (w pierwszej kolejności zapewnij dziecku zdrowe jedzenie, opiekę i miłość),

 • obserwacja,

 • stanowczość,

 • konsekwencja,

 • samokrytycyzm.

Przedszkole Montessori Arka Noego w Krakowie

ZNANE OSOBY PO EDUKACJI MONTESSORI:

 • Książę Wiliam i książę Harrry-z brytyjskiej Rodziny Królewskiej

 • Lary Page i Sergey Brin-współzałożyciel Google

 • George Clooney-aktor

 • Bill Gates-założyciel Microsoftu

 • Gabriel Garcia Marguez-laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury

 • Jimmy Wales-współzałożyciel Wikipedii

 • Jacgueline Bouvier Kennedy Onassis-redaktor, była Pierwsza Dama

 • Berry Brazelton-znany pediatra i autor wielu książek

 • Katerine Graham-właściciel /redaktor ,,Washington Post”

  INNI SŁAWNI LUDZIE ZWIĄZANI Z  PEDAGOGIKĄ  MONTESSORI

 • Aleksander Graham Bell (wynalazca) i jego żona Mabel-założyli Stowarzyszenie Edukacji Montessori w 1913r. Otrzymali wsparcie finansowe bezpośrednio od dr Marii Montessori

 • Thomas Edison-naukowiec i wynalazca, był jednym z założycieli szkoły Montessori

 • Córka prezydenta Wilsona-z wykształcenia nauczyciel Montessori

 • Erik Erikson-antropolog/autor, posiadał uprawnienia pedagogiczne Montessori

 • Jean Piaget-szwajcarski psycholog, dokonał swoich pierwszych obserwacji dzieci w szkole Montessori