Nasza misja


Przedszkole Montessori Arka Noego w Krakowie

“Pomóż mi to zrobić samodzielnie”

                                   M. Montessori

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka, nauka samodzielności i tolerancji. Pragniemy, by każde dziecko traktowane było indywidualnie, zgodnie z teorią pedagogiki M. Montessori, równocześnie integrowało się w grupie w atmosferze przyjaźni, miłości i poczuciu sprawiedliwości.

Istotnym elementem edukacji prowadzonej w Przedszkolu “Arka Noego” jest wychowanie do wartości – “Wartości uczymy się od najmłodszych lat, obserwując otoczenie, rodziców, najbliższe środowisko i całe społeczeństwo wraz z jego kulturą. Charakter to nauczone i stosowane wartości” *.

Nauczyciele  posiadają odpowiednie dyplomy i certyfikaty uprawniające do pracy w zakresie pedagogiki Montessori.

Prowadzone przez nas przedszkole ma charakter kameralny, domowy, co zapewnia możliwość poznania wszystkich. Pozwala to również na wytworzenie dobrych relacji między wychowankami i nauczycielami. Wśród naszych przedszkolaków można spotkać dzieci mówiące różnymi językami. Chcemy wykorzystać te okoliczności, które w naturalny sposób zachęcają dzieci do integracji, otwartości na świat i szacunku dla swoich rówieśników i dorosłych.

Wizja przedszkola Arka Noego oparta jest na fundamentach zasad etyki chrześcijańskiej. Placówka nie preferuje doktryny żadnego ugrupowania chrześcijańskiego, promuje to, co jest wspólne dla wszystkich chrześcijan. Zajęcia biblijne prowadzone są w formie czytania opowieści ze Starego i Nowego Testamentu. Podczas nich dzieci mają okazję poznać najważniejsze postacie biblijne (np. Jezusa Chrystusa, Mojżesza, Noego…). Zajęcia te są dobrowolne, za zgodą rodziców. Dzięki takim zasadom możemy aktywnie wspierać Rodziców w procesie wychowania dzieci.

* – Praca zbiorowa pod red. M. Mikszy – “Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowanie do wartości”.