Program nauczania

                           W ramach czesnego gwarantujemy:

 • aktywności twórcze z materiałem rozwojowym Montessori,

 • zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową MEN,

 • zajęcia z j. angielskiego – 2 x w tygodniu,

 • zajęcia biblijne (czytanie opowieści ze Starego i Nowego Testamentu) – 1 x w tygodniu,

 • gimnastykę ogólnorozwojową –  1 x w tygodniu,

 • warsztaty podróżnicze,

 • logorytmika – 1 x w tygodniu,

 • zajęcia plastyczne,

 • bezpłatną diagnozę logopedyczną (dla dzieci, które ukończyły 3 lata).

Oferujemy również:

 • zajęcia taneczne,

 • warsztaty kulinarne,

 • przegląd stomatologiczny w prywatnym gabinecie,

 • teatrzyki,

 • regularne wyjścia do groty solnej,

 • dogoterapię,

 • terapię logopedyczną,

 • wycieczki.