Promocja zdrowia


Niepubliczne Przedszkole “Arka Noego” promuje zdrowie w całej społeczności przedszkolnej, we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i emocjonalnym.
Od początku naszej działalności podejmujemy różne kroki w tym kierunku: bezpłatne diagnozy stanu zdrowia dzieci, wizyty w grocie solnej, udział w konkursach ekologicznych.

Od 2014 r. należymy do SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROMUJĄCYCH ZDROWIE w województwie małopolskim, nadzorowanej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nasze kilkuletnie działania zostały uwieńczone przyznaniem naszemu przedszkolu Certyfikatu wydanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Zdrowe posiłki dla dzieci to przedmiot troski rodziców i opiekunów. W celu zapewnienia właściwej diety, od dnia 01 września 2014 posiłki dla naszych placówek przygotowuje i dostarcza catering ekologiczny “Alma Verde”.

Niepubliczne Przedszkole Montessori Kraków

1. W ramach profilaktyki prozdrowotnej odwiedziliśmy gabinet stomatologiczny, w którym została przeprowadzona kontrola ząbków naszych dzieci.

2. W trakcie roku przedszkolnego logopeda wykonuje bezpłatną diagnozę logopedyczną naszych przedszkolaków.

3. W okresie jesienno- zimowym monitorujemy stopień zanieczyszczenia powietrza w naszym rejonie.

4. Podczas trwania roku przedszkolnego za zgodą rodziców regularnie odwiedzamy grotę solną na osiedlu Kurdwanów.

5. W naszym przedszkolu, w każdym z oddziałów poprawiamy jakość powietrza za pomocą oczyszczacza z funkcją jonizacji.

Rodzicom proponujemy :
– Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości.
Praca zbiorowa pod red. M. Mikszy.

– “Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat”. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy.
  Autorzy : Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2.

ul. Siewna 23D, Kraków

Telefon kontaktowy: 12 415 69 68

2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.

ul. Popławskiego 17, Kraków

Telefon kontaktowy: 12 632 87 73 lub 660 637 351

3.  Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny

ul. Spółdzielców 5, Kraków
Telefon kontaktowy: 12 632 87 73

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Konfederacka 18, Kraków.

Telefon kontaktowy: 12 266-19-50

5. Poradnia logopedyczna w NZOZ “Na Kozłówce”

ul. Na Kozłówce 29, Kraków.

Telefon kontaktowy: 600 440 092
potrzebne jest skierowanie od lekarza pediatry.

6. Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży

ul. Wielicka 25, Kraków.

Telefon kontaktowy: 12 294-20-20 , 12 413-00-99.
potrzebne jest skierowanie od lekarza pediatry.