Zapraszamy

O nas

Przedszkole Montessori

Nasza misja

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka, nauka samodzielności i tolerancji. Pragniemy, by każde dziecko traktowane było indywidualnie, zgodnie z teorią pedagogiki M. Montessori, równocześnie integrowało się w grupie w atmosferze przyjaźni, miłości i poczuciu sprawiedliwości.

Istotnym elementem edukacji prowadzonej w Przedszkolu “Arka Noego” jest wychowanie do wartości.

Nauczyciele posiadają odpowiednie dyplomy i certyfikaty uprawniające do pracy w zakresie pedagogiki Montessori

Prowadzone przez nas przedszkole ma charakter kameralny, domowy, co zapewnia możliwość poznania wszystkich. Pozwala to również na wytworzenie dobrych relacji między wychowankami i nauczycielami. Wśród naszych przedszkolaków można spotkać dzieci mówiące różnymi językami. Chcemy wykorzystać te okoliczności, które w naturalny sposób zachęcają dzieci do integracji, otwartości na świat i szacunku dla swoich rówieśników i dorosłych.

img-fluid

METODA MARII MONTESSORI

W naszym przedszkolu realizujemy założenia metody M. Montessori. Nauczyciele posiadają odpowiednie dyplomy i certyfikaty uprawniające do pracy w zakresie pedagogiki Montessori.

Kim była Maria Montessori?

Na czym polega metoda M. Montessori?
Maria Montessori (1870 – 1952), Włoszka, lekarz i pedagog , była twórczynią Pedagogiki Montessori i Case dei Bambini (Domów Dziecięcych) powstałych na początku XX wieku we Włoszech. Obecne są one na całym świecie, także coraz liczniej w Polsce, jako montessoriańskie przedszkola i szkoły. Istotą wychowania wg. Montessori jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od  dorosłychodpowiedzialności za siebie i świat. Jest to metoda wychowania, w której pozostawia się dziecku pełną swobodę w rozwoju aktywności poznawczej, zaś rolą nauczyciela jest stwarzanie warunków umożliwiających i stymulujących rozwój w myśl motta „Pozwól mi to zrobić samodzielnie”. Służyć ma temu odpowiednio przygotowane otoczenie, w tym pomoce rozwojowe. Dzieciństwo we wczesnym okresie posiada szczególną, odmienną od dorosłego formę psychiczną, którą Montessori nazwała absorbującym umysłem, chłonie on ogromną ilość wrażeń nieświadomie.

img-fluid

Wartości

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję…. nadzieję na pokój w przyszłości”
M. Montessori

Należy uczyć dzieci wartości moralnych, albowiem brak wartości stanowi zagrożenie dla świata. Wartości moralne stoją na straży życia i jego jakości.

Wartości moralne:

 • nadają życiu sens;
 • stanowią drogowskaz w stosunkach z ludźmi i są ważnym elementem dobrej komunikacji międzyludzkiej;
 • ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i trwały sukces;
 • stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych;
 • chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz;
 • budują harmonię życia osoby praktykującej wartości, jej najbliższych i otoczenia.

 

Wartości moralne skłaniają nas do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywdzą.

Program Nauczania Wartości obejmuje 12 uniwersalnych wartości moralnych. Są to:

 1. Szacunek: grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby
 2. Uczciwość: mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności, stosowanie zasady bezstronności i równości praw
 3. Odpowiedzialność: rzetelne wypełnianie swych obowiązków, dbanie o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań
 4. Odwaga: rozumiana, jako wartość moralna – podejmowanie trudnych, służących dobru decyzji oraz przeciwstawianie się złu
 5. Samodyscyplina: umiar i rozwijanie własnego potencjału (umiar – umiejętność nałożenia sobie zdrowych ograniczeń, unikanie skrajności, dążenie do ładu i równowagi, zdolność cieszenia się tym, co mamy
 6. Pokojowość: unikanie przemocy, postawa człowieka, który zawsze poszukuje rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich zainteresowanych stron oraz dobro ogólne
 7. Sprawiedliwość: uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy oraz prawość postępowania, czyli inaczej ludzka przyzwoitość
 8. Optymizm: poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro
 9. Przyjaźń i Miłość: przyjaźń – bliski i równoprawny związek pomiędzy osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności z przebywania razem
 10. Solidarność: pomoc ze szlachetnych pobudek
 11. Piękno: coś, co nas zachwyca i czyni lepszymi
 12. Mądrość: celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory

 

W zakresie potrzeb emocjonalnych dzieciom potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, przynależność, sukces, wsparcie, więź. Najważniejszą jednak potrzebą emocjonalną dziecka jest bezwarunkowa miłość rodziców, niezależna od jakichkolwiek czynników: od stanu zdrowia dziecka, jego płci, urody, a nawet zachowania.

na podstawie: Praca zbiorowa pod red. M. Mikszy – “Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowanie do wartości”.

img-fluid
img-fluid

Zapewniamy