Program nauczania

                            

W ramach czesnego gwarantujemy:

 •  aktywności twórcze z materiałem rozwojowym Montessori,

 •  zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową MEN,

 •  zajęcia z j. angielskiego – 2 x w tygodniu,

 •  zajęcia biblijne (czytanie opowieści ze Starego i Nowego Testamentu) – 1 x w tygodniu,

 •  gimnastykę ogólnorozwjową – 1 x w tygodniu,

 • warsztaty podróżnicze,

 •  zajęcia plastyczne,

 •  bezpłatną diagnozę logopedyczną (dla dzieci, które ukończyły 3 lata).

Oferujemy również:

 •  zajęcia taneczne,

 •  warsztaty kulinarne,

 •  przegląd stomatologiczny w prywatnym gabinecie,

 •  teatrzyki,

 •  dogoterapię,

 •  terapię logopedyczną,

 •  wycieczki.